Com Participar-hi?

 

Com es pot ser “Soci Promotor”?

 

- Hi ha una aportació mínima de 100 Euros per persona o entitat. No s’estableix cap aportació màxima.

- La quantitat que cadascú vulgui aportar s’ingressa directament al número de compte de La Caixa: 2100 0888 17 0200384815, fent constar el nom complet de la persona o entitat aportant.

S'ha d'enviar comprovant d’ingrés per e-mail a l’adreça: info@chance-music.net

- La persona o entitat aportant rebrà un rebut com a comprovant del seu ingrés.

- Una vegada completat el procés s’enviarà la informació final, fent constar el total de la inversió realitzada pel grup i el percentatge de participació que li correspon a cadascú. Aquest procés es donarà per finalitzat un cop s'arribi al pressupost final. Actualment s'està en la segona fase de finançament, havent rebut els Socis Promotors un resum econòmic de la primera fase.

- El ‘Soci Promotor’ rebrà informació de cada fase del projecte, així com tota la informació econòmica corresponent.

 

 

Què obtenen els “Socis Promotors” del Projecte?

 

Tots els que facin alguna aportació com “Socis Promotors”, tindran els següents drets: 

- Rebran gratuïtament 1 CD dedicat i per cada 100€ d’aportació suplementària, es rebrà 1 CD de més. 

- Invitació prioritària a qualsevol acte que faci la CHANCE, tenint a disposició un número determinat d'invitacions.

- Aparició a l'apartat de Crèdits del Projecte de la web (en construcció).

- Informació en exclusiva sobre el llançament de nous singles (en preparació: Lo Puedo Conseguir en versió anglesa).

-Podran utilitzar la imatge del projecte en els diferents elements d’arts gràfiques propis (webs, documents, dossiers, etc.), sempre sota una mínima normativa que quedarà establerta més endavant.

- Tindran tots els drets econòmics com a “Socis Promotors” del projecte en el percentatge que els hi correspongui segons sigui la seva aportació respecte al total del pressupost. El “Soci Promotor” obtindrà el 40% dels drets d’autor i el 60% dels drets comercials del projecte.

 

 

Altres Formes de Participació

 

A part de la figura del “Soci Promotor”, també es contempla la participació dins de la figura de:

 

- Patrocinador: Aportació econòmica o en espècies a canvi d’un acord d’imatge i comunicació (a coordinar específicament).
 
- Mecenes: Aportació desinteressada, que donarà dret al mateix que un “Soci Promotor”, excepte a la participació en els drets econòmics.
 
- Col.laborador: Similar a la figura del Patrocinador, doncs aportarà feina o quelcom en espècies a canvi d’un acord específic a concretar.

 

 

 

PATROCINADOR OFICIAL: